ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง aynfe@ayutt.nfe.go.th
 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
604 6 ธ.ค. 66 ทั่วไป  แนวทางการดำเนินโครงการดิจิทัลชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อำนวยการ 12 แห่ง |6
603 6 ธ.ค. 66 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู อำนวยการ 12 แห่ง |6
602 4 ธ.ค. 66 ทั่วไป  การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำปี อำนวยการ 12 แห่ง |12
601 4 ธ.ค. 66 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลเพื่อการวางแผนผลิตรายการ สกร.วาไรตี้ อำนวยการ 12 แห่ง |12
600 1 ธ.ค. 66 ทั่วไป  เก็บข้อมูลสารสนเทศ อำนวยการ 12 แห่ง |12
599 1 ธ.ค. 66 ทั่วไป  จัดกิจกรรม “ศคส. ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๗ อำนวยการ 12 แห่ง |12
598 1 ธ.ค. 66 ทั่วไป  เก็บข้อมูลสารสนเทศ อำนวยการ ยกเลิก|ยกเลิก
597 1 ธ.ค. 66 ทั่วไป  การจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน อำนวยการ 12 แห่ง |12
596 30 พ.ย. 66 ทั่วไป  จัดทำข้อมูลในการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความ ช่วยเหลืออื่นทางการศึกษาสำหรับคนพิการ สกร.อำเภอดงเจริญ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ| -
595 30 พ.ย. 66 ทั่วไป  รายงานการดำเนินงานโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ สกร.อำเภอดงเจริญ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ| -
594 30 พ.ย. 66 ทั่วไป  ขอรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ อำนวยการ สกร.อำเภอโพทะเล|1
593 28 พ.ย. 66 ทั่วไป  การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย อำนวยการ 12 แห่ง |12
592 28 พ.ย. 66 ทั่วไป  กำหนดการโครงการจัดอบรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ อำนวยการ 12 แห่ง |12
591 28 พ.ย. 66 ทั่วไป  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนเปลี่ยน สำนักงาน กศน.รุ่นที่ 2 อำนวยการ สกร.อำเภอโพทะเล|1
590 28 พ.ย. 66 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมกิจกรรม "จัดแสดง และสาธิตกิจกรรมอาชีพ ผลิตภัณฑ์อาชีพ ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพ ผลิตภัณฑ์ OOCC และสินค้า OTOP" อำนวยการ 12 แห่ง |12
589 28 พ.ย. 66 ทั่วไป  การสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566 อำนวยการ 12 แห่ง |12
588 28 พ.ย. 66 ทั่วไป  การสั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ สกร. ๒๕๖๗) สกร.อำเภอบึงนาราง อำนวยการ|1
587 27 พ.ย. 66 ทั่วไป  จัดทำคำข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน อำนวยการ 5 แห่ง |5
586 27 พ.ย. 66 ทั่วไป  รายงานการเข้าใช้งานอาคาร สถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สกร.อำเภอดงเจริญ อำนวยการ|1
585 27 พ.ย. 66 ทั่วไป  การเข้าใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนฝในสังกัด สพฐ. สกร.อำเภอโพทะเล อำนวยการ|1
584 27 พ.ย. 66 ทั่วไป  แนวทางการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีลอยกระทง พ.ศ.2566แนวทางการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีลอยกระทง พ.ศ.2566 อำนวยการ 12 แห่ง |12
583 24 พ.ย. 66 ทั่วไป  ขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว สกร.อำเภอโพทะเล กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ| -
582 23 พ.ย. 66 ทั่วไป  ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม/ประชุมราชการ อำนวยการ 12 แห่ง |12
581 23 พ.ย. 66 ทั่วไป  รับสมัครสถานศึกษาเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ สกร.อำเภอตะพานหิน กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ| -
580 23 พ.ย. 66 ด่วนที่สุด  รายงานการเข้าใช้งานอาคาร สถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. อำนวยการ 12 แห่ง |12
579 23 พ.ย. 66 ทั่วไป  รายงานการเข้าใช้งานอาคาร สถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. อำนวยการ ยกเลิก|ยกเลิก
578 22 พ.ย. 66 ทั่วไป  แนวทางการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) อำนวยการ 2 แห่ง |2
577 22 พ.ย. 66 ทั่วไป  การจัดทำระบบฐานข้อมูลความต้องการของประชากรเป้าหมายจังหวัดพิจิตร อำนวยการ 4 แห่ง |4
576 22 พ.ย. 66 ทั่วไป  สถานศึกษาเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สกร.อำเภอวชิรบารมี กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ| -
575 22 พ.ย. 66 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน อำนวยการ 12 แห่ง |12
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System